Jeśli wasze serce nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie.


Luty  19  2019

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) rozpoznaję Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Moje dzieci – pozwólcie, żebym był waszym Ojcem,

wtedy się wami zaopiekuję, poprowadzę i otoczę Moją Opatrznością.

Jeśli nie przyjmiecie Mnie i nie pokochacie jak Ojca, wtedy będziecie 

narażeni na działanie każdego rodzaju ducha na świecie.

A Szatan z łatwością będzie was oszukiwał i odciągnie  od drogi

zbawienia.

Jesli wasze serce nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie.

Wasze serce jest tam, gdzie jest wasza miłość.

Jeśli kochacie pieniądze, władzę, sprawy tego świata lub cokolwiek

innego bardziej niż Mnie, to znaczy, że Szatan ma władzę nad wami.

Korzystajcie z każdego daru, który wam dałem w Swiętej Miłości.

Oddajcie wszystkie swoje talenty w celu umocnienia Mojego

Królestwa na ziemi.

Budujcie Królestwo Mojej Bożej Woli na świecie, przez wasze ” tak „

do Swiętej Miłości.

Jedno ” tak ” może przekonać dane środowisko i wpłynąć na całe narody. 

Ja magazynuję wasze ” tak ” do Swiętej Miłości i  wykorzystuję jako

amunicję przeciw sztuczkom Szatana na świecie.

Jednoczcie się. Odstąpcie od tych, którzy są oddani próżnościom

tego świata.

Bądżcie Moim Arsenałem, na który będę mógł  polegać.

Trzymajcie się razem, jako znak Mojej Bożej Woli. ” .

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  GALATOW

rozdz. 5 : 13 – 15

” Wy zatem bracia, powołani jesteście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności

jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie

wzajemnie.

Bo całe Prawo wypełnia się w jednym Nakazie : ” Będziesz miłował

bliźniego swego, jak siebie samego. ”

A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie

nie zjedli.”

+++

LIST SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 2 : 19 – 22

” A więc, nie jesteście już obcymi i przechodniami, ale jesteście

współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani

na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym’

jest Sam Chrystus Jezus.

W Nim zespalana, cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię.

W Nim i wy także wznosicie się  we wspólnym budowaniu,

by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec..

 

 

 

 

 

Comments are closed.