Jest rzeczą konieczna, żeby kraje miały wyznaczone terytoria w formie granic…


Luty  20  2019

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpzonaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – proszę zrozumieć, ze Ja chcę tylko waszego

dobra, waszego zbawienia. Dzisiaj, chciałbym porozmawiać o murach

obronnych.

Jest rzeczą konieczną, żeby kraje miały wytyczone terytoria w formie

granic, po to, żeby chronić swoich obywateli, geograficznego położenia

oraz zasobów naturalnych.

W waszym kraju, bardziej widoczny mur powinien być zbudowany, żeby

ochronić wasz kraj przed napływem nielegalnych emigrantów z Południa.

Lecz dzisiaj, chciałbym skupić waszą uwagę na bardziej znaczącym murze.

Jest to mur, który otacza wiele serc.

Ten duchowy mur, nie pozwala, żeby Moja Miłość i Moje Przykazania,

znalazły się w sercu.

Ten mur ochrania serce przed wiarą do Mnie, jako do Stwórcy i Dawcy

wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne.

Podczas sądu, ten duchowy mur opada i serce jest ujawnione.

Wówczas, to co się w sercu schroniło – każdy rodzaj grzechu lub niewybaczenia,

jest ujawnione.

Mur graniczny, który chroni kraje przed inwazją nielegalnych emigrantów,

jest rzeczą dobrą.

Natomiast duchowy mur w sercach – jest złem. On powstrzymuje was od

szukania zbawienia. Jest fałszywym świadectwem dla złych celów.

Jeden mur ( graniczny ) jest widoczny na świecie.

Natomiast drugi, otaczający serca jest gołym okiem niewidoczny.

Można go rozpoznać jedynie w drodze akceptacji grzechu, który staje się

życiowym priorytetem lub przez nadmierną, samolubną miłość.

Bierzcie sobie do serca to, z czym Ja dzisiaj przychodzę. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  RZYMIAN

rozdz. 2 : 13 – 16

” Nie ci bowiem, co przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga,

ale ci, którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni.

Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą , czynią, to, co Prawo

nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie sa Prawem.

Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach , gdy jednocześnie ich

sumienie staje jako świadek, a mianowicie, ich myśli są na przemian ich

oskarżające lub uniewinniające. ”

+++

Wersety z Pisma SW. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bog Ojciec.

r

 

 

Comments are closed.