Nie decydujcie się na wybory, które się wszystkim podobają.


Marzec  2  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Plomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, to co człowiek przyjmuje w sercu

za prawdę, rządzi jego myślami, słowami i czynami.

Dlatego, mówię w tym miejscu. Mówię Prawdę, że tylko

posłuszeństwo, wobec Moich Przykazań ustala jego wieczne

przeznaczenie.

Jeśli dana osoba wybiera nieposłuszeństwo, wobec tego nigdy

nie odnajdzie drogi zbawienia.

Natomiast, jeśli pozwoli, żeby Moje Przykazania uformowały

jej myśli, słowa i czyny – wtedy będzie dzieliła Raj ze Mną.

Dlatego, wszystko, o co was proszę, to ścisłe przestrzeganie

i akceptacja Moich Przykazań.

W ten sposób, dusze będą mogły wyrażnie odróżnić dobro od zła

i następnie go zwalczyć. 

Skończcie z wyborami, które się wszystkim podobają.

Bądżcie przykładem posłuszeństwa do Moich Przykazań.

Jest to sposób nauczania Prawdy w każdym obecnym momencie.

Taka jest również droga do życia według Mojej Bożej Woli.”

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 : 15 – 17

” Baczcie więc pilnie jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy.

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.

Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest Wolą Pana. ”

LIST  SW.  PAWLA  DO  RZYMIAN

rozdz. 13 : 10

” Miłość nie wyrządza krzywdy bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym

wypełnieniem Prawa. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego  ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

 

 

Comments are closed.