Nie sprawiają na Mnie wrażenia ci, których świat docenia.


Luty  25  2019

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Moje dzieci, jeśli na serio traktujecie swoje zbawienie,

wtedy podchodzicie poważnie do tego, co w sercu kochacie.

Kiedy podczas Sądu staniecie przed Moim Synem, będziecie sądzeni

na podstawie tego, co macie w swoich sercach.

Biada tym, którzy obdarzają uczuciem świat i wszelkie jego przyjemności.

Nie sprawiają na Mnie wrażenia ci, których świat docenia.

Mnie się należy podziękowanie za wszelkie wasze osiągnięcia.

W czasie śmierci, wasz sąd jest uzależniony od tego, jak wykorzystaliście

to wszystko, co Ja wam dałem.

Waszym obowiązkiem jest korzystanie z dóbr światowych w Swiętej

Miłości, pomagając innym w ich ziemskich potrzebach oraz w ich

duchowej pielgrzymce do zbawienia.

Musicie mieć jeden najważniejszy cel w życiu – czyli zasłużyć na Niebo.

Takie dusze mają obietnice wiecznej radości ze Mną w Niebie.

Ich imiona są wypisane w Księdze Wybranych. ”  

+++

1 – szy  LIST  SW. PAWLA  DO  KORYNTIAN

rozdz. 2 : 9

”  Lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane to, czego ” ani oko nie widziało,

ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy

przygotował Bóg tym, co Go miłują. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.