To jest równiez recepta na pokój w sercu.


Marzec  9  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Moje dzieci – weszliście w sezon Pokuty, który

was przygotowuje do Wielkanocnych Uroczystości.

Dlatego, porozmawiajmy o Pokucie.

Najlepszą pokutą jest rezygnacja z własnej wolnej woli.

Lecz to wymaga wysiłku w sercu, które powinno kochać Mnie ponad

wszystko i żyć wyłącznie dla Mojej przyjemności.

Wreszcie jest to Moje Pierwsze Przykazanie.

Żeby tego dokonać, musicie całkowicie zapomnieć o sobie.

 Sprawy świata i wszelkie związane z nim próżności, muszą być na

ostatnim miejscu w waszych sercach.

Oddajcie Mnie przykre objawy jakichkolwiek chorób, które mogą

na was opaść.

Jest to również recepta dla pokoju na świecie.

Takie postanowienia w waszym sercu, doprowadzają do ufności

w Moją Bożą Wolę.

Tak wiele czasu i energii marnują dusze, kiedy polegają wyłącznie

na sobie lub zdają się na ludzki wysiłek.

Przypominam wam, że jestem o wiele potężniejszy niż ktokolwiek

lub cokolwiek.

To Ja, stawiam was w obliczu różnych życiowych sytuacji.

Dlatego, najlepiej zrobicie, gdy Mnie się oddacie.

Nie patrzcie w przyszłość z lękiem, lecz z kochającą ufnością.

Ja, codziennie rano, oczekuję waszej rezygnacji. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  KOLOSAN

rozdz.  3 : 5 – 10

” Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach

rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest

bałwochwalstwem.

Z powodu nich -  nadchodzi gniew Boży an synów buntu.

I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli.

A teraz i wy odrzućcie to wszystko : gniew, zapalczywość, złość,

znieważanie, haniebną mowę z ust waszych!

Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego

człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się

odnawia, ku większemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, Który

go stworzył. ” 

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.