To nie wy decydujecie o tym, co jest grzechem. Ja decyduję.


Luty  23  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, chcę dodać parę słów na temat granic

w waszych sercach.

A więc, to, co jest w sercu podczas śmierci – określi waszą Wieczność.

Dlatego, musicie uważać, co przyjmujecie w sercu za prawdę.

Nie próbujcie zmieniać prawdy odnośnie życia ludzkiego, np kiedy

się zaczyna, a kiedy powinno skończyć.

Nie ignorujcie Moich Przykazań, inaczej poniesiecie konsekwencje.

Starajcie się docenić obecny moment, jako wehikuł zbawienia.

Kiedy zgodnie ze swoją prawdą, akceptujecie grzech jako styl życia,

to znaczy, że postanowiliście nie dzielić Nieba ze Mną.

To nie wy decydujecie, co jest grzechem, a co nie. Ja decyduję.

Dlatego, musicie żyć zgodnie z Moją Wersją Prawdy, a nie według

moralnego relatywizmu.

Kiedy wasze serca przyjmują Swiętą Miłość – Ja was przyjmuję.

A wtedy macie pokój w sercu.

Ci, którzy Mnie słuchają i żyją zgodnie z Moimi Słowami, formują

Resztkę Wiernych.

Są to ci, którzy nie żyją dla własnej przyjemności lub innych,

lecz kochają Mnie ponad wszystko.

Taka bezkompromisowa miłość rodzaju ludzkiego do Mnie,

jednoczy ludzkość z Moją Wolą. „

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 13 – 15

” Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani

przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny, przez

uświęcenie Ducha i wiarę w Prawdę.

Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili

Chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Przeto bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się Tradycji, o których

zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego

listu. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard

- Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.