W tym momencie ludzkiej historii …, człowiek musi zdecydować tak lub nie odnośnie własnego zbawienia.


Luty  26  2019

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Plomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” W tym momencie ludzkiej historii, znajdującej się

na morzu niewiary, człowiek musi zdecydować tak lub nie odnośnie

własnego zbawienia.

Przychodzę, żeby wam pomóc wybrać sprawiedliwość.

Wszelkie dobro wyproduktowane lub genialnie wymyślone – niewierzący

uważają za zasługę ludzkich wysiłków.

Oni nie stawiają znaku równości pomiędzy sukcesem, a Inspiracją

z Nieba.

Lecz ty, Ziemski Człowiecze – niczego nie doświadczasz i nic na ciebie

nie opada bez zgody Mojej Woli.

To Ja kreuję i inspiruję.

To Ja podaję rozwiązania i alternatywy.

To Ja kreuję ludzki intelekt.

W każdym kierunku życiowym, musicie kooperować z Moją Wolą.

Nie poddawajcie się niewierzącym, którzy was otaczają.

To Ja muszę na nich wpłynąć, a nie oni na was.

Patrzcie na Swiętą Miłość, jak na łódż ratunkową, żyjąc wśród tego

wszystkiego, co się sprzeciwia waszemu zbawieniu.

Pomóżcie, żebym zachęcił tych, którzy w drodze podstępu Szatana

postanowili niewierzyć. Ustalcie swoje prioryty według Mojej Woli

oraz pomóżcie innym, żeby czynili to samo. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 2 : 8 – 10

” Laską jesteśmy bowiem zbawieni przez wiarę.

A to pochodzi nie od was, lecz jest Darem Boga;

nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

Jesteśmy bowiem Jego Dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie,

dla dobrych czynów, które Bóg z Góry przygotował, abyśmy je pełnili. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Niech Moja Wola będzie na pierwszym miejscu i pomagajcie w tym

innym taklc.zebyWedług nich sukcessu.ceże

 

Comments are closed.