Kiedy prawo natury będzie powstrzymane, wielu powróci do Mnie…


Czerwiec  22  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” W tych dniach, rodzaj ludzki nie uznaje lub nie

rozpoznaje Mojej Wszechmogącej Mocy.

Kiedy prawo natury będzie powstrzymane, wielu powróci do Mnie

w wielkiej potrzebie.

Lecz zanim się to stanie, Ja próbuję za pomocą tych Orędzi,

przyciągnąć serce świata do Mojego Ojcowskiego Serca.

Człowiek na świecie, nigdy nie doświadczył tak wielkiej miłości, 

jaką mam dla rodzaju ludzkiego.

Każdy aspekt Mojej Opatrzności, jest przeważnie traktowany – jako

ludzka genialność.

Starajcie się polegać na Mojej Interwencji w tych dość umiarkowanych

czasach, zanim Godzina Mojego Gniewu was nie przygniecie.

Dzisiaj, moc modlitwy jest lekceważona, gdyż człowiek polega na sobie.

Więc wzywam cały rodzaj ludzki : módlcie się do Mnie, do Jednego

Prawdziwego Boga.

W tym jest nadzieja na waszą przyszłość.

Jedna modlitwa może zmienić kurs wydarzeń, zamienić tragedię na

pokojowe rozwiązanie. Wierzcie w to.

Ufajcie w swoje modlitewne wysiłki.

Ufajcie Mnie. „

* Orędzia Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine

+++

PSALM

4 : 1 – 3

” Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,

co sprawiedliwość mi wymierzasz.

Tyś mnie wydźwignął z utrapienia ,

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali,

czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa ? ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.