objawienia w Ohio i oredzia

Archiwum dla Lipiec, 2019

Lipiec  27  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Uniosę Moją Rękę nad tymi, którzy będą tutaj *

obecni i każdy indywidulanie otrzyma dokładnie tyle, na ile pozwala

jego wiara w sercu.

Moja intencją jest umocnienie serca świata.

Serce świata zboczyło z drogi Mojej Bożej Woli.

Dla większości serc, posłuszeństwo Moim Przykazaniom nie jest sprawą

priorytetową, a nawet godną rozważania.

Serca wybrały życie dla swojej przyjemności, a nie Mojej.

Fałszywi bogowie, fałszywe religie oraz brak wiary w Niebo, Pieklo i Czyściec

sprowadziły całe masy ludzi na manowce.

Dzisiaj, sprawą powszechną jest brak wiary w życie pozagrobowe.

Dlatego przyjdę, żeby udzielić Mojego Patriarchalnego Błogosławieństwa, ***

starając się zmienić priorytety w sercach oraz w sercu świata.

W tych kłopotliwych czasach Moja Interwencja Prawdy jest konieczna.

* Uroczystość Boga Ojca i Jego Bożej Woli – 4 sierpnia 2019

** Miejsce Objawień w Maranatha Spring and Shrine

*** www.holylove.org/Files/God_the_Fathers_Patriarchal_Blessing.pdf

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 3 : 1 – 5

” Poza tym, bracia , módlcie się za nas, aby Słowo pańskie rozszerzało się

i rozsławiało, podobnie jak jest wśród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi

przewrotnych i złych, albowiem, nie wszyscy mają wiarę.

Wierny jest Pan, Który umocni was i ustrzeże od złego.

Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić.

Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej ! ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Secon Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec. ”

 

 

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy

You are currently browsing the Zjednoczone Serce weblog archives for Lipiec, 2019.

Archiwa