objawienia w Ohio i oredzia

Pragnę napełnić każde serce Moją Bożą Miłością.


Lipiec 28  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Teraz Wieczny – Moje Dominium

ogarnia Niebo i ziemię.

Ci którzy się z tym nie zgadzają, Prawdy nie zmienią.

W Niebie nie ma czasu i przestrzeni.

Tylko wy, żyjący na ziemi tego doświadczacie.

Ja korzystam z elementu czasu, żeby zesłać na ziemię Moje Patriarchalne

Błogosławieństwo.

Natomiast wykorzystuję element przestrzeni – żeby ustalić, w którym miejscu

to Błogosławieństwo ma być dane.

Starajcie się pojmować Moja Władzę nad wami.

Ja panuję nawet nad waszymi grzechami.

Poddajcie się Mojej Władzy ze skruchą w sercu, a wtedy przygarnie was

Moje Miłosierdzie.

Przyprowadżcie Mi serce, które jest posłuszne Moim Przykazaniom, serce,

które pragnie żyć dla Mojej przyjemności.

Ja, pragnę napełnić każde serce Moją Bożą Miłością.

Niech Moje dzisiejsze Słowa – oczyszczą was. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  RZYMIAN

rozdz. 8 : 28

” Wiemy też, ze Bóg  tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkich,

dla ich dobra , z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. ”

PSALM  28

vers. 8 – 9

” Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu ,

twierdzą zbawienia dla swego pamazańca.

Ocal Twój lud i błogosław Twemu Dziedzictwu,

bądź im Pasterzem, na ręku nieś ich na wieki. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard _ Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa