Archiwum dla Sierpień, 2019

Sierpień  21  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – żyjecie w czasach ogromnych duchowych

konfliktów.

Bardziej, niż w jakimkolwiek innym wieku – Szatan pomieszał dobro

ze złem.

Jest to ewidentna sprawa w przypadku tej Misji. *

Te Orędzia** nigdy nie były w uczciwy i bezstronny sposób ewaluowane.

W konsekwencji ten wspaniały Skarb, został błędnie pokryty 

fałszywymi oskarżeniami.

Lecz wy, Moje dzieci – musicie starannie trwać w Prawdzie.

Te Orędzia są Prawdą i są wspierane przez Pismo Sw.

Musicie pozwolić, żeby Swięta Miłość czuwała nad waszymi sercami,

myślami, słowami i uczynkami.

Nie myślcie o przeszłości, gdyż taka postawa często wiedzie do poczucia

winy.

Z całego serca Mnie kochajcie – już dzisiaj i teraz.

Ja się wami zaopiekuję, o ile Mnie poprosicie.

Największym obecnym wyzwaniem, jest zdolność do odróżniania dobra

od zła.

Szatan przychodzi w różnej postaci i często promuje zło jako prawo wolnej

woli.

Lecz zawsze prawem wolnej woli jest wybór własnego zbawienia.

Dlatego, oddajcie się całkowicie Mnie, żyjąc w Swiętej Miłości.

To spowoduje, że zaczniecie kochać Moje Przykazania i będziecie dążyć

do własnego zbawienia, które jest zawsze w obecnym momencie. „

* Ekumeniczna Misja Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine.

**Orędzia Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine.

+++

1 – szy  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 7 – 8

” Odrzucaj natomiast światowe i babskie baśnie !

Sam zas ćwicz się w pobożności!.

Bo ćwiczenie cielesne nie an wiele się przyda, pobożność

zaś przydatna jest do wszystkiego, mając zapewnienie życia

obecnego oraz tego, które ma nadejść. ”

LIST  SW.  PAWLA  DO  HEBRAJCZYKOW

rozdz. 3 : 12 – 13

” Uważajcie bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca

niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, lecz

zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co się

” dziś ” zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez

oszustwo grzechu. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy