Dzieci – każdy skarb Mojego Serca jest wasz – pod warunkiem, że o to poprosicie.


Sierpień  9  2019

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Dzieci – każdy skarb Mojego Serca jest wasz, pod

warunkiem, że o to poprosicie.

A jeśli szczerze w to wierzycie, wówczas niczego nie będziecie się obawiali.

Moja Wola jest zawsze z wami, w każdym obecnym momencie.

Największa część Mojej Opatrzności lub najmniejsza – do was należy.

Mówcie o tym innym i ich pocieszajcie.

Starajcie się kochać Moją Wolę. Jest to pierwszy krok do poświecenia się

Mojej Bożej Woli.

Ponieważ ta Misja * jest poświęcona Mojej Bożej Woli, wobec tego musicie

dążyć do coraz doskonalszej jedności z Moją Wolą.

Bądżcie znakiem na świecie jedności, wypływającej z miłości.

Ostatecznym celem tej jedności jest pogrążenie się w Mojej Bożej Woli,

to znaczy w 6 – tej Komorze Naszych Zjednoczonych Serc.

Lecz to wymaga doskonałego i kompletnego poddania się Mojej Woli.

Niech takie poddanie będzie głównym celem waszej pielgrzymki ku doskonałości

w świętości. „

* Ekumeniczna Misja Swiętej i Bożej Miłości.

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 : 15 – 17

” Baczcie więc pilnie jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy.

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.

Nie bądżcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest Wolą Pana. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.