…dzisiaj serca odczują potężny efekt Mojego Patriarchalnego Błogosławieństwa.


Sierpień  6  2019

Uroczystość Przemienienia Pańskiego.

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – dzisiaj serca odczują potężny efekt Mojego

Patriarchalnego Błogosławieństwa.

Wiele sytuacji ulegnie zmianie – z niepewnej lub zagrażającej na pokojową.

Zrozumcie, że to, co jest w sercach nakreśli kurs rodzaju ludzkiego w sensie

ogólnym.

Ja wybrałem pewnych ludzi, żeby wpływali na organa rządowe, żeby dążyli

do osiągnięcia pokoju na świecie.

Pamiętajcie, że wszystko, co się dzieje, jest zgodne z Moją Wolą.

Dlatego, musicie się ze wszystkim pogodzić, wiedząc, że Ja mogę zamienić

zło na dobro, korzystając z łańcucha wydarzeń, będących poza kontrolą

człowieka. 

Ponieważ ta Misja ** została poświęcona Mojej Bożej Woli – zobaczycie, że

wiele serc ulegnie przemianie, co będzie miało głęboki impakt na świat.

Zwracajcie się do Mnie z ufnością w sercu.

Ziemska władza lub autorytet, w niewielkim stopniu wpływają na świat.

Moja Władza jest Wszechpotężna. „

* www. holylove.org/Files/God_the_Fathers_Patriarchal_Blessing.pdf

** Ekumeniczna Misja Swiętej i Bożej Miłości.

***Odnosi się do Orędzia Boga Ojca z dnia 4 sierpnia 2019

+++

PSALM  3 : 8

” Od Pana pochodzi zbawienie . Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.