Ja widzę postępy.


Sierpień  5  2019

Urodziny Naszej Pani

Błogosławiona Maryja Dziewica mówi : ” Chwała Jezusowi. „

” Drogie dzieci – dziękuję wam za udział w Uroczystości z okazji

Moich Dzisiejszych Urodzin.

Jest to o rok bliżej do Oczyszczenia świata, o rok bliżej do Zwycięztwa

Mojego Niepokalanego Serca oraz jeden rok tak odległy od czasu

Moich Ostrzeżeń w Fatimie, *

Wasze modlitwy w ostatnim roku, spowodowały opóźnienie wojen,

przyczyniły się do zmiany warunków atmosferycznych oraz pokonały

ewentualną tragedię, która miała nastąpić.

Podczas kiedy wy widzicie konieczność tak wielu zmian, to Ja widzę

postępy.

Dlatego mówię wam, nadal Mnie kochajcie oraz módlcie się, módlcie,

módlcie. „

* Maj 13 1917 – Październik 13 1917 – Objawienia w Fatimie, Portugalia.

 

 

Comments are closed.