Jego celem jest zawsze zguba każdej duszy.


Sierpień  13  2019

Publiczne

Ponownie, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – w dzisiejszym świecie macie dobro i zlo.

I tak jak Niebo i Piekło są w całkowitej opozycji do siebie, tak samo

dobro i zło.

Otwórzcie swoje serca i odróżniajcie na świecie dobrych ludzi lub

dobre sytuacje od złych.

Nie pozwólcie, żeby Szatan pod jakimś pozorem was oszukiwał.

On zajmuje prestiżowe miejsca na świecie, więc ma ogromną wladzę

i wpływy. Uważajcie, dokąd jesteście prowadzeni.

Szatan nigdy nie jest po stronie życia.

On nigdy nie broni czystości.

On wykorzystuje ludzi o wypaczonej moralności i docenia tych , którzy

nie przestrzegają Moich Przykazań.

Jego celem jest zawsze zguba każdej duszy.

On za pomocą wpływów, usiłuje przekonać pozornie dobrych ludzi,

żeby głosili, że moralna degeneracja, jest czymś, co należy popierać.

Jeśli  jesteście posłuszni Moim Przykazaniom , wtedy nie poddacie sie

kłamstwom Szatana lub kompromisom wobec Prawdy.

Prawda musi zwyciężyć w sercu, jeśli dusza pragnie osiągnąć Niebo. „

+++

LIST  SW>  PAWLA  DO  TYTUSA

rozdz. 2 :11 – 14

” Ukazała się bowiem łaska Boga, Która niesie zbawienie wszystkim ludziom

i poucza nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie

i sprawiedliwie i pobożnie, żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei

i objawienia się chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa,

Który wydał samego Siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości

i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard – Second

Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

a które złe.ktc

Comments are closed.