Każdy grzech to owoc złego wyboru.


Sierpień  14  2019

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ponownie mówię w tym miejscu *, żeby w kochającym

wysiłku odnowić serce świata.

Po jest dany duszom każdy obecny moment.

Niektórzy są posłuszni i dojrzeli na tyle, że już doceniają obecny moment.

Lecz wielu, którzy się zetkneli z tymi Orędziami, *** postanowiło 

nie wierzyć.

Wszystko zależy od wyboru z wolnej woli w obecnym momencie,

w s z y s t k o.

Z powodu złych wyborów, macie różne nałogi na świecie.

Wojny i gwałt są z tych samych powodów.

Każdy grzech to owoc błędnego wyboru.

Dlatego Ja przychodzę, żeby wam pomóc ukształtować każdy obecny moment

i każdy swój wybór – w Swiętej Miłości.  

Wszystko, czego chcę, żebyście rozważyli, jest wyrażnie podane w Moich

Przykazaniach.

Unikajcie ludzi oraz sytuacji, które odciągają was od posłuszeństwa Moim

Przykazaniom, niezależnie od ich szacunku lub ważności na świecie.

Każdy autorytet podlega Moim Rozkazom.

Pozwólcie, żeby Moje dzisiejsze Słowa, zakorzeniły się w waszych sercach. „

* Miejsce Objawień w Maranatha Spring and Shrine

**Orędzia Swiętej i Bożej Miłości

+++

LIST  SW. PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 : 6 – 10

” Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami,

bo przez te grzechy nadchodzi Gniew Boży na buntowników.

Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego !

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością

w Panu – postępujcie jak dzieci światłości !

Owocem bowiem światłości jest prawość, sprawiedliwość i Prawda.

Badajcie, co jest miłe Panu. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard-

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

 

Comments are closed.