objawienia w Ohio i oredzia

Nie pozwólcie, żeby światowe pragnienia, odciągały was od tej drogi.


Sierpień  30  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Dzieci – zawsze podążajcie drogą sprawiedliwości,

której was uczyłem w Swiętej Miłości, która jest jej przykładem. 

Jednocześnie, możecie wykorzystać obecny moment jak własną ambonę,

po to, żeby uczyć innych.

Nie pozwólcie, żeby światowe pragnienia, odciągały was od tej drogi.

Lecz możecie się spodziewać, że zło będzie aktywnie działać przeciwko

wam i w tym celu wykorzysta każde zamieszanie, żeby zbić was z tropu.

Szatan za pomocą ludzi, którzy mają szacunek na świecie, będzie próbował

wyperswadować duszom Moje Przykazania.

Nie myślcie, że Ja się zgadzam z nowoczesnymi zasadami moralnymi, 

gdyż dzisiaj są tak popularne.

Musicie żyć dla Mojej Przyjemności, czyli zawsze okazując posłuszeństwo

Moim Przykazaniom.

O ile podążacie dobrą drogę, wówczas nie ponosicie odpowiedzialności

za błędy innych.

A Moje Błogosławieństwo na was spocznie. „

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  KORYNTIAN

rozdz. 4 : 1 – 4

” Przeto oddani posługiwaniu, zleconemu nam przez miłosierdzie,

nie upadamy na duchu. Unikamy postępowania, ukrywającego

sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów, ani nie

fałszujemy Słowa Bożego, lecz okazywaniem Prawdy – przedstawiamy

siebie samych w obliczu Boga, osądowi sumienia każdego człowieka.

A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, co idą na

zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata,

aby nie olśnił ich blask Ewangelii, Chwały Chrystusa,

Który jest obrazem Boga. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa