objawienia w Ohio i oredzia

Archiwum dla Sierpień, 2019

Sierpień  29  2019

Publiczne

Znów, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Plomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, chciałbym mieć bliższe relacje z wami. „

” Traktujcie Mnie jak kochającego Ojca, gdyż Moje Miłosierdzie jest

od wieku do wieku. Nie ma grzechu, którego bym nie wybaczył sercu,

które pokutuje.

Zwracajcie się do Mnie podczas wszelkich życiowych sztormów lub

jakichkolwiek problemów, gdyż bez Mojej wiedzy, nic się nie dzieje.

Chciałbym również, żebyście się ze Mną dzielili swoimi zwycięztwami

i radościami.

Moja Milość i Miłosierdzie, zawsze wam towarzyszą, gdy stajecie

w obliczu jakiejkolwiek porażki.

To Ja was wspieram i wysłuchuję waszych modlitw.

To Ja pokazuję wam drogę do wyjścia z grzesznych sytuacji.

To Ja, ze względu na wasze dobro, manipuluję różnymi okolicznościami.

Dlatego, ufajcie Mnie, tak jak małe dziecko, które ufa swemu ojcu.

Ufność przeradza się w coraz głębszą ufność.

Dusza, która ufa, trwa w pokoju, na każdym etapie swojego życia.

Gdy coraz bardziej Mnie kochacie – wasza ufność rośnie.

Musicie się starać, by lepiej Mnie poznać i rozpoznawać Moją Rękę

w swoim codziennym życiu.

Znać Mnie, to znaczy kochać Mnie.

A kochać Mnie, to znaczy ufać Mnie. „

+++

PSALM  5

wers 11 – 12

” A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą,

niech się weselą na zawsze!

Osłaniaj ich, niech się cieszą Tobą,

ci, którzy Imię Twe miłują .

Bo Ty Panie Będziesz błogosławił sprawiedliwemu,

otoczysz go łaską jak tarczą. ”

PSALM  23

wers 1 – 6

” Pan jest moim Pasterzem, nie brak mi niczego.

Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie and wody, gdzie mogę odpocząć;

orzeżwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach

przez wzgląd na Swoje Imię.

Chociażbym chodził ciemną dolina, zła się nie ulęknę,

bo Ty jesteś ze mną.

Twój kij i Twoja łaska, są tym, co mnie pociesza.

Stół dla mnie zastawiasz, wobec moich przeciwników,

namaszczasz mi głowę olejkiem;

mój kielich jest przeobfity.

Tak dobroć i łaska, pójdą w ślad za mną,

przez wszystkie dni mego życia. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy

You are currently browsing the Zjednoczone Serce weblog archives for Sierpień, 2019.

Archiwa