Pożywką dla dusz są łaski, które wam daję w celu zbawienia.


Sierpień  11  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Pożywką dla dusz są łaski, które wam daję w celu

zbawienia.

Lecz czasami te łaski, nie są rozpoznawane i z tego powodu – nie są

akceptowane. Na przykład, wielu pielgrzymów, którzy tutaj przychodzą,

otrzymuje wewnętrzne łaski, a nawet łaskę uzdrowienia, lecz oni nie

widzą w tym Mojej zasługi.

Ja ciągle próbuję dotrzeć do niewierzących oraz do tych, którzy zwlekają

by uwierzyć, gdyż czekają na ziemską aprobatę.

Lecz Ja jestem uporczywy i nadal próbuję dotknąć takie dusze.

Nie chcę, żeby dzisiaj utracili drogę zbawienia, kiedy wszelka łaska jest

im oferowana do duchowego przetrwania.

Tak jak Ja jestem nieustępliwy, tak samo Szatan, który zaprzecza Mojej

łasce.

On używa desperackich sposobów, żeby odciągnąć dusze od wiary i od

rozpoznawania Obecności Mojej Ręki w ich życiu, wmawiając im,

że Ja jestem bardzo daleko i nie mogę się nimi opiekować.

Lecz Moje wysiłki są niestrudzone w tym miejscu *.

Ja nadal podtrzymuję Mój Apel i staram się przyciągnąć więcej dusz do

tego miejsca. Przykładem tego, są codzienne Orędzia do wszystkich ludzi

i wszystkich narodów.

Ci, którzy wierzą – niech nie tracą serca – lecz nadal ewangelizują.

Ja pobłogosławię wszelkie ich wysiłki. „

* Miejsce Objawień w Maranatha Spring and Shrine

** Oredzia Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  RZYMIAN

rozdz. 8 : 28

” Wiemy też, że Bóg z tymi, co Go milują – współdziała we wszystkim dla

ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. ”

rozdz. 15 : 13

” A Bóg, Dawca Nadziei – niech wam udzieli pełni radości i pokoju w  wierze,

abyście przez Moc Ducha Sw. byli bogaci w nadzieję. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) -  czyta Bóg Ojciec. 

Comments are closed.