Tak wiele obecnych momentów jest zmarnowanych…


Sierpień  10  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – dzisiaj chcę wam przypomnieć o ważności

obecnego momentu. 

Wyższe miejsce w Niebie, dłuższy pobyt w Czyśćcu lub w najgorszym

wypadku – wieczne potępienie, zależy od tego, jak wykorzystujecie

każdy obecny moment.

Tak wiele obecnych momentów jest zmarnowanych  albo z powodu

światowych rozrywek albo ze względu na nierozpoznawanie grzechu.

Ja daję wam łaskę w obecnym momencie, żebyście mogli odważnie

pogodzić się z problemami  i przetrwać.

Zwracajcie się do Mnie, gdyż Ja was po to skreowałem, żebyście ze Mną

dzielili Niebo.

Chcę wam pomóc w każdej przeciwności oraz w niesieniu każdego krzyża.

Moja Ręka indywidualnie, dla każdego z was, skonstruowała każdy

obecny moment.

Ufajcie w to, że Ja pragnę jedynie waszego dobra.”

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  GALATOW

rozdz. 6 : 7 – 10

” Nie łudźcie się, Bóg nie dozwoli z Siebie szydzić . A co człowiek sieje to i żąć

będzie ; kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę, kto sieje

w Duchu, jako plon Ducha, zbierze życie wieczne.

W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać

plony, o ile w pracy nie ustaniemy.

A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim,

a zwłaszcza naszym braciom w wierze. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.