Unikajcie za wszelka cenę, jakiegokolwiek grzechu.


Sierpień  15  2019

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Błogosławiona Dziewica Maryja mówi : ” Chwała Jezusowi „.

” Drogie dzieci, wiele wieków temu, Tata Bóg  zabrał Mnie z duszą

i ciałem do Nieba.

Wasza Niebiańska Matka oczekuje każdego z was, u Bram Raju.

Musicie prowadzić swoje życie w taki sposób, żeby było godne Nieba.

Unikajcie za wszelką cenę jakiegokolwiek grzechu.

Módlcie się za tych, z którymi macie do czynienia w swoim życiu, żeby

oni również mogli dzielić Raj z wami.

W dzisiejszych czasach, wszelka Prawda jest podważana przez zło.

Sumienie świata jest wywrócone do góry nogami do tego stopnia,

że kiedy prawdziwa łaska jest zsyłana na świat jak np ta Misja *,

wtedy ludzie mają wątpliwości i wyszydzają.

Wszelkie inne rodzaje korupcji, tak przeważające w obecnym świecie

rządzą i mają wielki wpływ na bieżące wiadomości i nagłówki prasowe.

Wzywam was, Moje dzieci do zjednoczenia się w modlitwie, zarówno

dla dobra duszy jak i dobra przyszłości świata.

Jedna modlitwa więcej, mogłaby doprowadzić do zwycięztwa Prawdy. „

* Ekumeniczna Misja Swietej i Bożej Miłości.

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  FILIPIAN

rozdz. 2 : 1 – 2

” Jeśli jest więc jakieś napomnienie w Chrystusie – jakaś Moc przekonująca

Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie,

dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą

miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla

niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze

oceniając jedni drugich, za wyżej stojących od siebie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Błogosławiona Matka.

 

Comments are closed.