…uważajcie na tych, co zaprzeczają Prawdzie tych Orędzi…


Sierpień  8  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Moje dzieci – uważajcie na tych, którzy zaprzeczają

Prawdzie tych Orędzi,*

Dla wielu z nich bogiem są pieniądze, intelekt lub własne opinie.

Wszystko, co jest w tym miejscu przekazywane ma głęboką ewangeliczną

treść.

Każde Orędzie jest poparte wersetem z Pisma Sw.

Niebo nigdy nie przekazuje czegoś, co nie jest zgodne z wiarą i moralnością .

Dlatego, Prawda nie może zaprzeczyć tym przewodnim słowom.

W dzisiejszym świecie działa aktywnie duch faryzejski.

Ten duch będący w opozycji do Ducha Sw., zachęca innych do tego samego.

Jest to duch kontrolowania i inteligencji.

Czasami, duch faryzejski – staje się duchem obawy i strachu.

Pełne ufności oddanie się Prawdzie, oznacza oddanie się Mojemu Ojcowskiemu

Sercu – Sercu, które tęskni za tym, żeby przytulić każde serce  i serce świata. „

* Orędzia Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine.

** Miejsce Objawień w Maranatha Spring and Shrine.

+++

1- szy  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 13

” Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże,

usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę

jako Słowo Boga, Który działa w was wierzących. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.