Wasz kraj* wchodzi w fazę oczyszczenia …


Sierpień  12  2019

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Wasz kraj * wchodzi w fazę oczyszczenia ;

wielu ludzi, którzy w przeszłości byli zaangażowani w zmowę,

jest dzisiaj ujawnianych.

Tego rodzaju oczyszczenie, było od dawna oczekiwane.

Nazwiska, do tej pory respektowane za jawne osiągnięcia, będą

dzisiaj eksponowane jako wyrażne zło.

Z kolei ci, którzy mogą ujawnić ukryte plany – są  niebezpieczeństwie

ze strony tzw drani.

Módlcie się za tych, którzy wspólnie, w zgranym wysiłku, idą naprzód

i ujawniają zło.

Módlcie się za ich bezpieczeństwo, gdyż sieć zła jest nadal potężna.

Wielu ludzi, którzy do tej pory cieszyli się poważaniem – spadnie z piedestału.

Ja nie mogę w obliczu dzisiejszych wydarzeń – trwać nadal w milczeniu. „

* USA

+++

LIST  SW.  PAWLA DO  EFEZJAN

rozdz. 6 : 10 – 18

” W końcu, bądżcie mocni w Panu – siłą Jego Potęgi.

Obleczcie pełną zbroję Boża, byście mogli się ostać wobec podstępnych

zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz

przeciw Zwierzchnościom, przeciw rządcom świata tych ciemności,

przeciw pierwiastkom duchowym na wyżynach niebieskich.

Dlatego, weżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły, zdołali się

przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.

Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz,

którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia

dobrej nowiny o pokoju.

W każdym położeniu, bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić

wszystkie rozżarzone pociski Złego. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

SEcond Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

Comments are closed.