Dzieci, pozwólcie, żebym w każdym obecnym momencie, miał pełną władzę nad waszymi sercami.


Wrzesień  4  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Pan, wasz Bóg. „

” Dzieci, pozwólcie, żebym w każdym obecnym momencie, miał pełnię

władzy nad waszymi sercami.

Już więcej nie myślcie o sprawach z przeszłości lub przyszłości.

Wierzcie w łaskę obecnego momentu.

Dzisiaj, kiedy apostaza przejęła kontrolę nad rozumem i jest tak popularna,

módlcie się w ciągu dnia do waszej Pani ” Opiekunki Wiary ” *.

Ona szybko przyjdzie wam z pomocą i sprowadzi na właściwą drogę.

W tych czasach, musicie się modlić o mądrość, żebyście mogli rozpoznawać,

w jaki sposób Szatan was atakuje.

Często jego spiski są tak zawiłe, że jest wam trudno pojąć ten rodzaj zła.

Zawiedli Mnie ludzie zajmujący wysokie stanowiska lub będący u władzy,

oni bardziej wierzą w siebie niż we Mnie.

Bez zgody Mojej Woli nie można dokonać żadnego dobra.

Moją Wolą jest Swięta Miłość.

Zawsze traktujcie obecny moment jak zapowiedż łaski.

Każda sytuacja może ulec zmianie, w drodze modlitwy napełnionej wiarą.

Najlepsza modlitewna intencja powinna dotyczyć zła, żeby mogło być ujawnione, 

a następnie przez dobro pokonane. „

* INWOKACJA  ” Maryjo – Opiekunko Wiary – przyjdź mi z pomocą ”

Podyktowane przez Naszą Panią – 14 marca 2019

+++

KSIEGA  MADROSCI

rozdz. 6 : 1 -11

” Słuchajcie więc królowie i zrozumiejcie, nauczcie się sędziowie

ziemskich rubieży.

Nakłońcie ucha wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się

mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę,

od Najwyższego panowanie.

On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi.

Będąc bowiem sługami Jego Królestwa, nie sądziliście uczciwie,

aniście prawa nie przestrzegali, aniście poszli za Wolą Boga,

przeto grożnie i rychło natrze On na was,

będzie bowiem sąd surowy nad panującymi.

Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie,

ale mocnych czeka mocna kara.

Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby,

ani nie będzie zważał na wielkość.

On bowiem stworzył małego i wielkiego

i jednakowo o wszystkich się troszczy,

ale możnym grozi surowe badanie.

Do was więc zwracam się, władcy,

byście się nauczyli mądrości i nie upadli.

Bo ci, co świętości, święcie przestrzegają,

dostąpią uświęcenia,

a ci, którzy się tego nauczyli, dostąpią słowa obrony.

Pożądajcie więc słów Moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę.”

rozdz. 6 : 24

” wielu mądrych, to zbawienie świata,

a król rozumny to szczęście narodu. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.