…liczy się jedynie miłość do Mnie i do bliżniego.


Wrzesień  8  2019

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Proszę, żebyście wiedzieli, że Ja zdecydowanie

popieram tę Misję * oraz wszystkie modlitwy oferowane w tym miejscu.**

Z tego względu, wysyłam Swiętą Matkę *** w okazji Uroczystości

Swiętego Różańca. ****

Ona będzie wam  towarzyszyła w taki sposób, w jaki tylko Ona potrafi.

I tak samo jak się przygotowujecie do nowej pory roku, w sensie ubioru

lub jakiś innych rzeczy, tak samo powinniście się przygotować do

swojego Sądu, żyjąc wyłącznie dla Mojej Przyjemności.

Sąd dotyczy każdego z was.

A wtedy, liczy się tylko miłość do Mnie i bliżniego.

Gdyby ludzie żyli, zgodnie z Moimi Słowami,  wtedy na pierwszym miejscu

byłaby modlitwa, a samolubna miłość ponad wszystko, nie byłaby wogóle

brana pod uwagę.

Dlatego, już więcej nie zważajcie na to, jak się potoczą sprawy w waszym życiu.

Zyjcie tak, jak gdyby już nadchodził wasz Sąd , co w istocie jest faktem

gdyż czas jest krótki.

To co należy do przyszłości – jest przyszłością.

Obecny moment jest teraźniejszością – czyli darem, z którego należy mądrze

korzystać.

Wielu ludzi na świecie, nie cieszy się wolnością wyboru, jak np ludzie

mieszkający na zachodzie.

Oni są niewolnikami dominujących wierzeń lub opinii.

Ich przyszłość wygląda ponuro.

Módlcie się za nich. Modlitwa napawa serca nadzieją.

Każda modlitwa, w każdym obecnym momencie – ma ogromne znaczenie. „

* Ekumeniczna Misja Swiętej i Bożej Miłości.

**Miejsce Objawień w Maranatha Spring and Shrine.

***Błogosławiona Maryja Dziewica.

**** Uroczystość Matki Bożej Różańcowej – Październik 7 2019

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  HEBRAJCZYKOW

rozdz. 3 : 12 – 13

” Uważajcie bracia, aby nie było w kimś z was, przewrotnego serca

niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego,

lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co się

dziś zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości, przez oszustwo

grzechu. ”

rozdz. 12 – 14

” Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego

nikt nie zobaczy Pana. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.