Moje dzieci, nigdy nie popadajcie w duchową dumę…


Wrzesień  3  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Moje dzieci, nigdy nie popadajcie w duchową

dumę i nie miejcie zbytniej satysfakcji ze swoich duchowych

postępów.

Nigdy się nie porównujcie pod tym względem.

Jeśli inni chwalą się z otrzymanych łask, to wy, raczej nie zniżajcie się

do tego poziomu.

Zawsze bądźcie przykładem pokory.

Jeszcze raz proszę o modlitwy w intencji niewierzących oraz tych,

którzy w ogóle nie myślą, w jakim miejscu stoją przede Mną.

Tacy ludzie oddają się  sprawom materialnym, wydarzeniom, osobistym

relacjom, opiniom innych i naturalnie finansom.

Oni nie dbają o to, żeby sprawić Mnie przyjemność.

Natomiast ci, którzy mają wiarę w sercu, mogą bezpiecznie kontynuować

swoją duchową pielgrzymkę ku doskonałości, chociaż nigdy nie są z siebie

zadowoleni.

Te dusze, zawsze szukają sposobów, żeby zbliżyć się do Mnie i  starają się

coraz bardziej żyć dla Mojej przyjemności.

Oczywiście, możecie się z tego cieszyć, ale nigdy do tego stopnia, że już więcej

nie będziecie pogłębiać swoich relacji ze Mną.

Nigdy nie czujcie się lepsi od tych, którzy otrzymali mniej łask.

W sprawach zbawienia, Moja Opatrzność jest dokonała dla każdej duszy. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  HEBRAJCZYKOW

rozdz. 2 : 1 – 4

” Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością, zwracali uwagę

na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża.

Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie

i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, jakże my unikniemy kary, jeśli

nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie ?

Było ono głoszone na początku przez Pana, a umocnione u nas przez tych, którzy

je słyszeli.

Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami

i udzieleniem Ducha Sw. wg swej Woli. ”

+++

Wersety z pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard – Second

Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.