Prawda, to również świadomość z własnej odpowiedzialności za zbawienie.


Wrzesień  6  2019

Publiczne

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ponownie przychodzę, żeby pojednać wszystkich

ludzi i wszystkie narody z Prawdą.

Prawda, to również świadomość z własnej odpowiedzialności za zbawienie.

Ludzie, którzy czytają te Orędzia * lub tutaj ** przychodzą, muszą

się przygotowywać, w drodze modlitwy – to znaczy modlitwy napełnionej

wiarą.

Dopiero wtedy, będę mógł im pomóc w uświadomieniu sobie zmian,

które są konieczne w ich życiu.

Na tym miejscu Objawień * *macie tylko jeden sezon.

Jest to Sezon Prawdy.

Dzisiaj, większość ludzi nie troszczy się o swoje zbawienie.

Fałsz w sercach, ułatwia im ten beztroski stan.

W każdym obecnym momencie są pochłonięci samolubną miłością i chęcią

do samozaspokajania się.

Realna Prawda ich omija. Więc Ja przychodzę, mając nadzieję, że odnowię

wiarę w ich sercach.

Prawdziwa wiara jest oparta na Prawdzie.

W tym celu, wysłałem Swiętą Matkę ****.

Wzywajcie Jej pod Tytułem ” Opiekunki Wiary „. Ona bardzo pragnie ochronić

wiarę w sercu świata.

Taka jest droga do pojednania pomiędzy wszystkimi ludżmi i wszystkimi

narodami. 

Taka jest droga do pokoju oraz do unikania wojen. „

* Orędzia Swiętej i Bożej Milości w Maranatha Spring and Shrine.

** Miejsce Objawień w Maranatha Spring and Shrine.

*** Ekumeniczna Misja Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine.

****Błogosławiona Maryja Dziewica

*****Inwokacja : ” Maryjo – Opiekunko Wiary  – przyjdź mi z pomocą. ” ( o3 -14 -2017 )

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 2 : 21 – 22

”  Jesliby więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego,

będzie naczyniem zaszczytnym , poświęconym, pożytecznym

dla właściciela , przygotowanym do każdego, dobrego czynu.

Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami,

a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój, wraz z tymi,

którzy wzywają Pana czystym sercem. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.