Ten świat jest Królestwem Szatana.


Wrzesień  7  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : „Proszę, żebyście zrozumieli, że wszystko

wypływa z Moich Rąk : wszelkie łaski, wszelka miłość i miłosierdzie.

Ja skreowałem Najświętsze Serce Mojego Syna i Niepokalane Serce

Swiętej Matki * dla dobra rodzaju ludzkiego.

Bez Mojej Zgody – żadne zło lub dobro, nie egzystuje.

Wszystko, na co pozwalam, ma na celu doprowadzić rodzaj ludzki do

zbawienia.

Lecz często na przeszkodzie stoją ludzkie opinie lub decyzje z wolnej woli.

Nie myślcie, że Ja nie widzę wpływów Szatana w każdym sercu, gdyż On

stara się odciągnąć dusze od słusznej drogi.

Dlatego, musicie zwracać uwagę na własne wybory z wolnej woli i dokąd

one was prowadzą. 

Te wybory, mają wpływ nie tylko na wasze własne zbawienie, ale również

na wielu innych.

Ten świat jest Królestwem Szatana.

Jest on również doświadczalnym poligonem dla każdej duszy, która

musi sama odnaleźć drogę do Nieba.

Każda dusza w pewnym momencie, stanie przed Sądem Mojego Syna.

Lecz wtedy, będzie za póżno, żeby wybrać dobro zamiast zła.

Wasze zbawienie jest w każdym obecnym momencie.

Więc je rozpoznawajcie i mądrze wybierajcie.

Do pomocy, dałem wam Moje Przykazania. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 : 15 – 17

” Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy lecz jak mądrzy.

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe  Nie bądźcie przeto nierozsądni,

lecz usiłujcie zrozumieć, co jest Wolą Pana. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.