Werdykt będzie z góry ustalony.


Wrzesień  10  2019

Publiczne

Rano

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – ponownie mówię do was z Płomienia

Mojego Ojcowskiego Serca.

Przychodzę, żeby was pocieszyć w tych czasach prób i zamieszania,

oraz zaoferować wam Moją Protekcję.

Nie bierzcie nic za rzecz oczywistą.

Zyjcie zgodnie z Prawdą Mojej Bożej Miłości, czyli według Moich Przykazań.

W tych dniach, pełnych zła – większość ludzi wyraża zgodę na każdy rodzaj

kompromisu.

Ja nie przychodzę do was z nową wersją Moich Przykazań lub inną  

interpretacją.

To, co raz powiedziałem – to powiedziałem.

Od Moich Reguł nie ma wyjątku.

Ja, w Swojej wielkiej miłości do całego rodzaju ludzkiego, cierpliwie czekam

na nawrócenie serca świata.

Dusza, w momencie swojego Sądu, nie będzie miała czasu na negocjację.

Werdykt będzie na nich czekał, z góry ustalony.

Wszystko, co możecie dzisiaj uczynić, to słuchać Mnie.

Czas do waszej przemiany jest teraz, w obecnym momencie.

Mówię wam o tym, z miłości.

Po to, żeby wam pomóc w dokonaniu koniecznych zmian, odnośnie waszej

duchowej pielgrzymki do świętości, Mój Syn będzie wam udzielał

Apokaliptycznego Błogosławieństwa w czasie poniedziałkowego,

wieczornego nabożeństwa, kiedy Mój Posłaniec ** będzie obecny.

To Błogosławieństwo dokona przemiany, której należy poszukiwać. „

+++

KSIEGA  POWTORZONEGO  PRAWA

rozdz. 11 : 26 – 28

” Widzicie, Ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo.

Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które

Ja wam dzisiaj daję  – przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana,

waszego Boga , jeśli odstąpicie od drogi, którą Ja wam dzisiaj wskazuję,

a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie. ”

po południu

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Maureen mówi : ” Ojcze Niebieski, proszę wyjaśnić nam Apokaliptyczne

Błogoslawieństwo. „

Ojciec Niebieski mówi : ” To Błogosławieństwo, przygotuje duszę

do przemiany, o której nigdy nie słyszała i nie doświadczyła w swoim

życiu. To znaczy, że serce będzie pragnęło bliskości ze Mną, w każdy

możliwy sposób.

To, czego brakuje w Moim Apelu do nawrócenia – to odrzucenie wszystkich

nawyków, przyzwyczajeń i zamierzeń, które stoją na przeszkodzie.

Jest to najważniejsze Błogosławieństwo, ważniejsze od wszystkich innych,

tutaj *** oferowanych, gdyż jest kluczową podstawą Mojego Apelu do nawrócenia. „

Maureen mówi : ” Czy trzeba być obecnym, żeby to Błogosławieństwo otrzymać ? „

Niebieski Ojciec mówi : ” Tak samo jak to się dzieje z Moim Patriarchalnym

Błogosławieństwem, Które daje największe korzyści tym, którzy są obecni na tym

terenie, żeby w pełni skorzystać z Apokaliptycznego Błogosławieństwa, należy

uczestniczyć w poniedziałkowym, wieczornym nabożeństwie **.

Lecz ludzie, mogą wysłać swoich aniołów i w ten sposób otrzymać porcję tego

Błogosławieństwa.”

Maureen mówi :  ” Ja nie jestem zbytnio zadowolona z tego, że Błogosławieństwo

będzie udzielone tylko podczas mojej obecności. Czy nie mógłbyś Ojcze, udzielić

go beze Mnie ? Ty mnie nie potrzebujesz. „

Niebieski Ojciec mówi : ” Pozwól, ze udzielę tego Blogosławieństwa w taki sposób,

który Mnie odpowiada. Ja nie potrzebuję twojej obecności.

Lecz taki jest Mój wybór. „

* Maureen Sweeney – Kyle

** Nabożeństwo Ekumeniczne – Poniedziałek – 7 wieczorem.

*** Miejsce Objawień w Maranatha Spring and Shrine

*** www.holylove.org/files/God_the_Father_Patriarchal_Blessing.pdf

Comments are closed.