…wkrótce na świecie, odbęda się doroczne zbiory plonów.


Wrzesień  5  2019

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, wkrótce na świecie odbędą się doroczne

zbiory plonów. W większości, będą one obfite.

Zanim się obejrzycie, sezon zbiorów będzie w pełni.

Lecz Ja was zachęcam, żebyście tyle samo wysiłków, które poświęcacie

na zbiory swoich plonów- włożyli również w kultywację własnych dusz,

gdyż niedługo nadejdzie czas na ich zbiory. 

Ja wyślę do świata Moich żniwiarzy-aniołów, którzy będą separowali

dobre dusze od złych.

Mam nadzieję, że plony będą obfite, składające się z dobrych i godnych dusz,

które zabiorę ze Sobą do Raju.

A więc, tak jak zadbaliście o swoje uprawy, stosując nawozy, nawadniając

lub usuwając chwasty, w podobny sposób zatroszczcie się o własne dusze.

Nawozem dla waszego ducha musi być Swięta Miłość.

Swoje serca nawadniajcie w drodze inspiracji Ducha Sw.

W tych dniach ostatnich, powinniście się zatroszczyć o sprawy duchowe, gdyż

w ten sposób będziecie gotowi do zbiorów.

Nikt nie zna godziny tych ostatecznych zbiorów, więc należy się mądrze

przygotować. „

+++

1 – szy  LIST  SW.  PIOTRA

rozdz. 2 : 22 – 23

” On grzechu nie popełnił, a w Jego Ustach nie było podstępu.

On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził,

ale oddawał się Temu, Który sądzi sprawiedliwie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

dobre plony, które żebyście tak samo jak się troszczycie o zbiory jak w escie 

 

Comments are closed.