Bardzo często politycy stają się narzędziem Szatana.


Październik  11  2019

Publiczne

Znów Ja ( Mauren ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Dzieci, kiedy podejmujecie decyzje, upewniajcie

się, że mają oparcie na rzeczywistej Prawdzie.

Nie możecie decydować na podstawie fałszywej retoryki polityków.

Bardzo często, politycy stają się narzędziem Szatana.

On pobudza w nich ambicje do władzy, które często są powodem  

zniekształcania prawdy.

Kiedy udzielacie komuś poparcia, upewniajcie się, że dany kandydat

mówi prawdę.

Każda osoba, organizacja lub instytucja jest na tyle silna, na ile trzyma

się realnej prawdy.

Ja wycofuję Swoje poparcie i łaskę, kiedy widzę jakieś niegodziwe ukryte

zmowy, popierane od tyłu.

W końcu, tacy spiskowcy będą w świetle ujawnieni i upadną, a Prawda

zwycięży.

Kiedy coś lub kogoś popieracie, bierzcie pod uwagę jawne działania.

Dzisiejsze, ukryte w sercach zmowy, zmierzają do obalenia rządów,

zrujnowania ekonomii lub bezpiecznej przyszłości.

Jako sposób do zredukowania światowej populacji – nowe choroby będą

kultywowane.

Dlatego, zachęcam Resztkę Wiernych do zjednoczenia się w modlitwie

w obronie Tradycji Wiary lub jakiegokolwiek innej sprawy.

Miejcie nadzieję na bezpieczną przyszłość.”

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 13 – 15

” Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was bracia umiłowani

przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny, przez

uświęcenie Ducha i wiarę w Prawdę .

Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili

Chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Przeto bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się Tradycji, o których

zostaliście pouczeni, bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego

listu. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.