Bieżące kwestie, to nowy sposób, żeby obalić ten rząd… *


Październik  9  2019

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomien, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Jeśli pilnie śledzicie to, co się dzieje na arenie

politycznej, to wiecie, że pewne sprawy lub kontrowersje, są poruszane

po to, żeby tak pomieszać prawdę, żeby wyglądała jak zło.

Nie dajcie się oszukać .

Bieżące kwestie, to nowy sposób, żeby obalić ten rząd ,* który dokonał

więcej niż wiele poprzednich rządów.

Niektórzy usiłują wykorzystać dobre prawa w złym celu.

Lecz jeśli Prawda będzie zachowana, oni nie osiągną sukcesu.

Tego rodzaju ukryte zmowy, zdają egzamin w słabszych krajach, ponieważ

ich obywatele nie są dobrze poinformowani.

Więc Ja, dzisiaj przekazuję wam prawdę, żebyście jako dobrze poinformowani,

mogli obalić zło.

Pogłębiajcie swoje relacje ze Mną i powierzajcie wszelkie ukryte zmowy

Mojemu Ojcowskiemu Sercu, Które jest gotowe, żeby was ochronić. „

* Rząd USA

+++

1 – szy  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 7 – 8

” Odrzucaj natomiast światowe i babskie baśnie !

Sam zaś ćwicz się w pobożności !

Bo ćwiczenie cielesne nie an wiele się przyda; pobożność zaś,

przydatna jest do wszystkiego, mając zapewnienie życia obecnego

i tego, które ma nadejść. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.