Dzieci – możecie Mnie odnależć w ciszy swoich serc.


Październik  8  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Dzieci – możecie Mnie odnaleźć w ciszy swoich serc.

Rozważajcie o Słowach Swiętej Matki *, które wam wczoraj przekazała. **

Ona odważnie eksponuje działania Szatana, zwłaszcza w organach

rządowych, za zgodą i wiedzą zainteresowanych.

Nic dziwnego, że pewne kultury i narody stały się miejscem, gdzie rodzi

się gwałt i terroryzm na świecie. 

Dzisiaj Moje dzieci musicie odważnie się modlić, żeby plany Szatana

były pokrzyżowane.

To może się stać tylko w drodze waszych wysiłków.

Nie ma żadnej innej dobrej alternatywy.

Szatan próbuje zawładnąć waszym rządem. *** Dlatego, módlcie się, żeby

Prawda zwyciężyła.

Jeśli chodzi o wasz kraj, on korzystając z polityki, usiłuje zawładnąć

sercem waszego rządu.

Polityka ma swój własny rodzaj gwałtu.

Jest on mniej widoczny niż fizyczny gwałt w innych narodach.

Jednak to czego Szatan nie może uczynić, to usunąć modlitwy z serc.

Dlatego, wzywam Moją Resztkę, żeby przetrwała na modlitwie. ” 

* Błogosławiona Maryja Dziewica

** Orędzie Naszej Pani z dnia 7 października 2019

*** USA

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 9 – 12

” Pojawieniu się Jego będzie towarzyszyć działanie Szatana, z całą mocą,

wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości,

tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.

Dlatego, Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu,

aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli Prawdzie, ale upodobali sobie

nieprawość. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.