objawienia w Ohio i oredzia

Nie unikniecie Mojej Woli dla was.


Październik  30  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :  ” Starajcie się polegać na Mnie, tak jak dziecko ,

które liczy na swego ojca. 

Moja Opatrzność jest doskonała i zawsze przychodzi na czas.

Nie unikniecie Mojej Woli dla was.

Fakt, że egzystujecie na ziemi – jest Moją Wolą.

Moja Wola obejmuje każdą duszę.

Im bardziej dusza się zgadza i kooperuję z Moją Wolą, tym mniejsza

jest władza Szatana w jej życiu. To jest podstawa ufności.

Dusza, która ufa – żyje w pokoju.

Te czasy są złe, ponieważ dusze ufają wyłącznie sobie lub ludzkim

wysiłkom.

Brak ufności – to żyzna gleba dla ingerencji Szatana.

Brak ufności – to podwaliny dla jego planów.

Dusze, które wierzą jedynie w ludzki wysiłek -  pracują wyłącznie

dla własnych celów lub Szatana.

Dlatego, wszelkie swoje plany i zamierzenia rozpoczynajcie od pełnej

ufności modlitwy. W ten sposób, Ja będę miał udział w każdej waszej

decyzji.

Każde osoba sprawująca stanowisko u władzy lub ważne powołanie, 

musi powierzać wszelkie decyzje, pełnej ufności modlitwie. „

+++

PSALM

werset 5 : 11 – 12

” A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają,

niech się cieszą, niech się weselą na zawsze !

Osłaniaj ich, nie się cieszą Tobą,

ci, którzy Twe Imię milują.

Bo Ty Panie  będziesz błogosławił sprawiedliwemu,

otoczysz go łaską jak Tarcza. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa