Niewybaczenie jest powodem złych decyzji wśród narodów oraz w każdej dziedzinie ludzkiego życia…


Październik  10  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – począwszy od Adama, rodzaj ludzki

otrzymał ode Mnie dar pamięci.

W ten sposób człowiek może z sentymentem wspominać najbardziej

przyjemne chwile w życiu i najlepsze relacje z innymi.

Oczywiście, zły stara się na swój sposób wykorzystać ten dar i wtedy

wracacie pamięcią do grzechów z przeszłości, które wam wybaczyłem,

trudnych związków lub osób, którzy was niesprawiedliwie osądzili.

O ile człowiek nie zachowuje ostrożności i nie chroni tego daru pamięci,

wtedy powstają u niego urazy i dochodzi do niewybaczenia.

A to jest największa bariera pomiędzy Moim Ojcowskim sercem

i sercem człowieka.

Chciałbym, żeby nie było żadnych barier pomiędzy nami.

Gdyż w ten sposób, ogrom Mojej miłości, może swobodnie płynąć

do serca świata.

Również wtedy, będę mógł pokierować i wpływać na historię rodzaju

ludzkiego.

Niewybaczenie jest powodem złych decyzji wśród narodów oraz w każdej

dziedzinie ludzkiego życia.

Dochodzi również do apostazy w sercach i ludzie oddają hołd fałszywym

bogom, którzy promują gwałt oraz każdy rodzaj grzechu.

Dzisiaj, proszę was, nie pozwólcie Szatanowi, żeby opanował waszą

pamięcią.

Starajcie się wybaczać w każdej sytuacji.

Proście o pomoc Moje Ojcowskie Serce.

Mnie powierzajcie swój dar pamięci. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  HEBRAJCZYKOW

rozdz. 12 : 14 – 15

” Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie,

bez którego nikt nie zobaczy Pana.

baczcie aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki,

który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.