Podobna mgła dotyczy sfery duchowej.


Październik  3  2019

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Czasami w świecie natury, macie mglistą pogodę.

Mgła przeszkadza w widoczności na odległość.

Podobna mgła dotyczy sfery duchowej.

I ma miejsce wtedy, kiedy Prawda jest zasłaniana.

A wówczas efekty waszych myśli, słów lub czynów, są niewidoczne

w dalszej perspektywie.

Lecz Ja, jako kochający Ojciec, udzielam wam wszelkich okazji,

żebyście mogli udowodnić, że żyjecie w sprawiedliwości.

W takim przypadku, robię krok do tyłu i czekam na wasze działania

zgodnie z wyborem z wolnej woli.

Jakkolwiek dzisiaj, nie mogę już więcej pozwolić, żebyście nadal powiększali

swoje błędy, gdyż one coraz bardziej odciągają serce świata ode Mnie.

Dlatego – macie coraz więcej nieszczęść naturalnych.

To jest również powodem, że macie nietypowe sezony pogody.

I dlatego, nielegalne prawa są zatwierdzane, a na najwyższe stanowiska

są wybierani żli ludzie., 

Wszystko, co się obecnie dzieje, jest po to, żeby rodzaj ludzki poczuł

się w desperacji i powrócił do Mnie.

Płomień Mojego Serca, tęskni za tym, że Ogień Mojej Woli skonsumował

całą ludzkość.

Większość z was zwraca się do Mnie tylko wtedy, kiedy znajduje się

w beznadziejnej sytuacji.

Ja nadal nie odtrącę żadnej pokutującej duszy.

Dlatego nie obawiajcie się i nie czujcie się za bardzo winni, żeby przyjść

do Mnie.

Ja jestem zawsze tak blisko, jak wasza kolejna modlitwa. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 : 15 – 17

” Baczcie więc pilnie, jak postępujcie, nie jak niemądrzy ale jako mądrzy.

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni,

lecz usiłujcie zrozumieć, co jest Wolą Pana. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.