Uroczystość Matki Bożej Różańcowej


Październik  7  2019

Nabożeństwo – o 3 -ciej po południu.

Błogosławiona Matka przychodzi jako ” Ucieczka Swiętej Miłości „.

Otaczają Ją pulsujące światełka.

Nasza Pani mówi : ” Chwała Jezusowi „.

” Drogie dzieci, znów przychodzę, żeby za pośrednictwem Różańca,

przyciągnąć was z powrotem w Moje Ramiona i do Mojego Niepokalanego

Serca.

W drodze Różańca, stan świata może ulec zmianie.

Grzech, mógłby być rozpoznawany. A Moje dzieci już więcej by nie obrażały

Boga, lecz prowadziły swoje życie dla Jego przyjemności.

Bez waszej pomocy, Ja nie zmienię serca świata. Tylko przez wasze wysiłki,

kurs ludzkiej historii może się zmienić.

W tych czasach, Różaniec musi być waszą bronią przeciw złu.

Szatan działa w każdej sferze ludzkiej egzystencji.

Lecz ludzie go nie rozpoznają, gdyż go nie szukają.

Konflikty, kontrowersje i zmowy są uważane jako ułomność ludzkiej natury.

A przestępstwa i terroryzm, za błędy, popełnione przez jednostki.

Fałszywe religie opanowały wiele serc.

Ja nie chcę, żebyście popadli w stan beznadziei, przychodzę, żebyście zachowali

nadzieję, modląc się na Różańcu. 

Drogie dzieci, słuszny powód – to łaska, która jest tutaj oferowana tym, którzy

dążą do Prawdy.

Słuszny powód, niszczy kłamstwa i wymyślone bajki na temat tej Misji.**

Jeśli dobrowolnie uwierzycie, wtedy wiara otworzy drzwi do waszych serc

i zobaczycie prawdziwe realia odnośnie dobra i zła.

Wtedy się przekonacie, jak bezpodstawne są ataki na Niebiańskie Wysiłki

w tym miejscu. *

Los wielu dusz się waży na skali nawrócenia.

Tylko w drodze akceptacji tutejszych łask, możecie przemieniać serca i świat.

Możecie zlikwidować zło pośród was tylko wtedy, kiedy go rozpoznacie.

Nie możecie walczyć z wrogiem, którego nie widzicie lub nie rozpoznajecie.

Największą grożbą dla przyszłości świata jest zło w sercach.

Broń masowej zagłady nie stanowi zagrożenia, jeśli człowiek jej nie użyje.

Międzynarodowe spory, mogą być powodem wojen tylko wtedy, gdy zło zwycięży

w sercach.

Nieustająca walka dobra ze złem w sercach trwa nadal, lecz dobro musi

zwyciężyć, żeby rodzaj ludzki mógł przetrwać.

Więc, głównym powodem Moich nieustannych powrotów na ziemię jest

nawrócenie serca świata.

Przychodzę, żeby prosić rodzaj ludzki, żeby powrócił do miłości do Boga ponad 

wszystko i bliźniego jak siebie samego.

Weżcie Różaniec do ręki i szczerze się módlcie w tej najpilniejszej intencji.

Wy nie zdajecie sobie sprawy z  udręki Serca Mojego Syna lub Jego Gniewu,

który Ja ciągle powstrzymuję.

Drogie dzieci – odpowiem na wasze prośby w waszym najlepszym interesie,

wtedy, gdy będziecie odmawiać Różaniec.

Wasza dewocja do Mojego Różańca jest znakiem dla Szatana, że należycie

do Mnie.

Zawsze noście przy sobie Różaniec.

Lecz wyjątkowo, odmawiajcie Różaniec za Nienarodzonych.

Musimy zdeptać aborcję pod nogami, jest to zwycięztwo, które  musimy zaliczyć.

Gdyż wtedy, Zjednoczone Serca zwyciężą i świat na nowo poczuje się bezpiecznie.

Proszę was, drogie dzieci, zjednoczcie swoje modlitewne wysiłki różańcowe,

żebyście mogli pokonać Szatana.

Całe narody poddały się Jego władzy, A niektóre nawet dobrze wiedzą, co czynią.

Drogie dzieci – doceńcie Moje Słowa, podyktowane wam podczas ostatnich paru dni.

Zrozumcie, że Ja mówię do każdego serca.

Więc słuchajcie ich oraz przestrzegajcie.

Dzisiaj, udzielam wam Mojego Specjalnego Błogosławieństwa. „

* Miejsce Objawień w Maranatha Spring and Shrine.

** Ekumeniczna Misja Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.