…uważajcie, komu okazujecie szacunek.


Październik   2  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ludzie, miejsca lub rzeczy, które kiedyś uważano

za święte, uległy kompromisom w drodze liberalizmu.

Lecz mimo to, nadal się cieszą  poważaniem.  

I w ten sposób Prawda uległa kompromisom.

Zaś złym owocem – jest ogólne zamieszanie.

Ludzie, będący na ważnych stanowiskach – muszą zasłużyć na szacunek

ze strony tych, których mają pod sobą.

Dlatego bądźcie ostrożni i uważajcie, komu okazujecie szacunek.

Niektórych, Moja Ręka umieściła na ważnych stanowiskach.

Zaś inni, wybrani przez ludzi, nie zasługują na waszą lojalność.

Tytuł nic nie ma znaczenia i nie określa człowieka.

Jedynie ludzkie dążenie do dobra lub zła – ustala jego wartość.

Nie możecie być lojalni wobec kogoś, dla samego tytułu.

Jednocześnie, nie domagajcie się zbytnio szacunku dla siebie. 

A raczej starajcie się żyć dla Mojej przyjemności.

Nie możecie wierzyć komuś, kto nadużywa swojej władzy.

To potęguje i umacnia zło.

Kogo lub co popieracie, pójdzie za wami, aż do Wieczności.

Dlatego, mądrze wybierajcie. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 : 6 – 10

” Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy

nadchodzi gniew Boży na buntowników.

Nie miejcie więc z nimi nić wspólnego !

Niegdyś bowiem, byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością

w Panu, postępujcie jak dzieci światłości !

Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda.

Badajcie, co jest miłe Panu. ”

+++

Wersety z pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bog Ojciec.

 

 

Comments are closed.