…zwracajcie uwagę na to, czyje opinie popieracie i uważacie za prawdę.


Październik  4  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – jeszcze raz ostrzegam was, zwracajcie

uwagę na to, czyje opinie popieracie i uważacie za prawdę.

Czy te opinie wypływają z chęci do władzy lub z ambicji do otrzymania

uprzywilejowanej pozycji ?

Nadużycie władzy doprowadziło do upadku wiele organów rządowych,

które miały w zasadzie dobre założenia. 

Narażanie na szwank czyjejś reputacji dla własnych korzyści, nie powinno

być nigdy tolerowane, ani w polityce, ani w jakiejkolwiek innej relacji.

Taka postawa jest złem.

Zło, zawsze próbuje zniszczyć prawdę.

Patrzcie na osiągnięcia danej osoby, pomimo opozycji, żeby stwierdzić,

czy dana osoba jest dobra czy nie.

Jednoczcie się w Moim Ojcowskim Sercu, żeby dobro mogło zwyciężyć

nad złem.

Nie lekceważcie sił zła, lecz jednoczcie się w Moim Sercu, gdyż w ten sposób

wygracie walkę o Prawdę. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  FILIPIAN

rozdz. 2 : 1 – 4

” Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości,

jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości

przez to, że będziecie mieli te same dążenia , tę samą miłość i wspólnego ducha,

pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa

ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich, za wyżej stojących od

siebie.

Niech każdy ma na oku, nie tylko własne sprawy, lecz też i drugich. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard – Second

Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.