Ci, którzy żyją wyłącznie dla innych i zapominają o sobie – są głęboko w Moim Ojcowskim Sercu.


Listopad  4  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, podczas swojej duchowej pielgrzymki

do Mojego Ojcowskiego Serca, najważniejszą rzeczą jest rozpoznawanie

własnych słabości.

Tylko tą drogą, możecie być umocnieni. Słabości oznaczają wszystko, co

stoi na przeszkodzie do życia w cnocie.

Ostatecznym celem jest samo-wyrzeczenie.

Wszelkie ułomności w cnocie, wynikają z dumy.

Dlatego modlitwy o pokorę są najważniejsze. Pokora pomaga wam

na drodze do samo-wyrzeczenia.

Ci, którzy żyją wyłącznie dla innych i zapominają o sobie, są głęboko

w Moim Ojcowskim Sercu.

Możecie to wybrać jedynie w drodze wolnej woli.

Ja czekam na każdą duszę i rezerwuję miejsce w Moim Ojcowskim Sercu

dla każdego z was.

Zrozumcie więc, jak ważna jest wiedza o sobie. „

* Proszę porównać Słowa Boga Ojca  z notatkami poniżej oraz z wersetami z Pisma Sw.

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  HEBRAJCZYKOW

rozdz. 5 : 1 – 4

” Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanowiony

w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy.

Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam

podlega słabości.

I ze względu na nią, powinien jak za lud, tak i za samego siebie , składać

ofiary za grzechy. I nikt samo sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten,

kto jest powołany przez Boga , jak Aaron. ”

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 2 : 21 – 22

” Jeśliby więc ktoś oczyścił siebie samego, z tego wszystkiego

będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym

dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu.

Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj

o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój – wraz z tymi, którzy wzywają

Pana czystym sercem. ”

+++

Wybrane cytaty z ” The Journey Through The Chambers  Of The United Hearts ”

pdf http://holylove.org/files/med 1572652555

2000/08/27

Jezus : ” Pielgrzymka do Komor Mojego Serca jest droga, na którą

wzywam Moją Resztkę. ”

2001/06/21

Nasza Pani mówi : ” Pielgrzymka do Komór Najświętszego Serca

Mojego Syna , to jedyna rzecz, której potrzebujecie na przyszłość. ”

2003/05/19

Swięty Tomasz z Akwinu mówi : ” Bożą Wolą jest : miłość, miłosierdzie i łaska.

Zjednoczone Serca są Boga Wieczną Wolą.

Pielgrzymka przez Komory Zjednoczonych Serc – jest Boża Wolą.

Dlatego, Nasza Matka wam powiedziała, że każda prywatna rewelacja, o ile prawdziwa,

wypływa z Bożej Woli i jest kulminacją Bożej Woli. Wiec skoro Rewelacja o Komorach

Zjednoczonych Serc jest konkretną drogą do jedności z Bożą Wolą , wobec tego same

Rewelacje obejmują wszystko i wypełniają wszystko.

Każda inna Rewelacja – jeśli jest prawdziwa – powinna wspierać i prowadzić do tej drogi.”

2015/ 07/05

Jezus : ” Serce Mojej Matki jest otwarte dla wszystkich, którzy tutaj przychodzą.

Ona jest gotowa, żeby udzielić wszystkim łaski wiedzy o sobie. Z tego powodu, powinno

się zachęcać dusze do przychodzenia tutaj.

Moja Matka i Ja, głównie zapraszamy niewierzących . Gdyż nikt nie opuszcza tego miejsca,

w takim samym stanie, w jakim przyszedł. ”

1999/02/05

Jezus : ” Moi bracia i siostry – kiedy was błogosławię, zrozumcie, że wiedza o sobie

będzie wam dana stopniowo podczas kolejnych wizyt. Może się to zacząć podczas

pierwszej godziny podczas odwiedzania tego miejsca i kontynuować przez wiele dni,

tygodni i miesięcy, po tej wizycie. ”

1998/ 09/07

Nasza Pani mówi : ” Nawet największy wróg Swiętej Miłości, będzie przekonany

o swoich błędach, jeśli tylko tutaj przyjdzie, ponieważ łaska wiedzy o sobie,

jest tutaj darmo udzielana.”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.