Czas jest darem…


Listopad  5  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Czas jest darem i  jest dany światu po to, żeby

dusze miały okazję pokochać Boga i bliźniego swego, jak siebie

samego.

Natomiast te Orędzia, mają na celu usprawnić ten dar oraz przyciągnąć

dusze do Mojego Ojcowskiego Serca.

Lecz dzisiaj, sposoby spędzania czasu mają na celu odseparować serce

człowieka ode Mnie i Moich Przykazań.

Obecny moment, nigdy do was nie powróci.

Już nigdy więcej nie będzie wam dana ta sama łaska momentu czasu,

który mógłby być wykorzystany w celu własnego zbawienia lub zbawienia

innych.

Dlatego, rozpoznawajcie, jak wielkim darem jest każdy obecny moment

i w pełni go wykorzystujcie.

W każdym obecnym momencie, wybierajcie jedność z Moją Bożą Wolą.

Wyrzekajcie się własnych słabości i rezygnujcie z grzechów, starając się

prowadzić życie dla Mojej przyjemności.

Kiedy Mnie kochacie i żyjecie dla Mnie – to znaczy że żyjecie zgodnie z Moją

Wolą.

Ja kocham każdą duszę, w każdym obecnym momencie.

Zawsze ubolewam, kiedy dusze nie przyjmują do wiadomości tego, że Ja istnieję

i się nimi interesuję.

Starajcie się odwzajemniać za otrzymany dar czasu i mądrze go spędzajcie,

dążąc do coraz lepszych relacji ze Mną. „

* Orędzia Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine.

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  GALATOW

rozdz. 6 : 7 – 10

” Nie łudźcie się, Bóg nie dozwoli z Siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie;

kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała, zbierze zagładę.

Kto sieje w Duchu, jako plon Ducha, zbierze życie wieczne.

W czynieniu dobrze, nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony,

o ile w pracy nie ustaniemy.

A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza, naszym braciom

w wierze. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard – Second

Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.