Im bardziej dobroczynne serce, tym większy jest postęp na drodze ku świętości.


Listopad  7  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki  Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Bezinteresowność jest kluczem do bramy uświęcenia

oraz dojrzewania w świętości.

Im bardziej dobroczynne serce, tym większy jest postęp na drodze ku

świętości.

Proście o łaskę, żebyście mogli usunąć te łańcuchy w sercu, które was

przywiązują do marności tego świata.

Są to : wygląd fizyczny, władza, pieniądze i autorytet, a właściwie to wszystko,

co służy wygodzie i ustabilizowanej pozycji duszy na świecie.

Swiat jak wiecie – przemija.

Będzie zmieniony na Nową Jerozolimę, która jest ” Królestwem, które

nadejdzie ” oraz Zwycięztwem Mojej Bożej Woli.

Módlcie się o oświecenie i rozpoznanie swojej przesadnej, egoistycznej

miłości, która was od tego Królestwa powstrzymuje.

Jeśli usuniecie kajdany ze swoich serc, wtedy szczęście i pokój będzie wasz.

Przekazuję wam te prawdy z głębokiej miłości do każdej duszy. „

+++

2 – gi LIST  SW.  TYMOTEUSZA

rozdz. 2 : 21 – 22

”  Jeśliby ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym,

poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu.

Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość,

pokój – wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press- Revised Version Standard – Second

Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.