Nadchodzące dni będa skrócone, ze względu na wybranych.


Listopad  8  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Nadchodzące dni będą skrócone, ze względu na

wybranych.

Doktryny demonów, wprowadzą wielu w błąd, co już się dzieje.

Ważne przywództwo pójdzie na kompromis, żeby dogodzić ludziom,

a nie Mnie.

Władza i autorytet trafią w niegodne ręce. Wiele z tych rzeczy, z których

mądry człowiek zdaje sobie sprawę – już ma miejsce.

Dlatego, Ja ochraniam Mój Kościół, formując Resztkę Wiernych.

Ta mała grupka, będzie jedynym, prawdziwym Kościołem na ziemi.

Maryja ” Opiekunka Wiary ” zaopiekuje się małym stadkiem.

Dlatego, miejcie nadzieję w Moje dzisiejsze Słowa.

Módlcie się za tych, którzy Mnie oponują lub będą oponować.

Módlcie się w intencji napełnionej wiarą Resztki. „

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 13 – 15

” Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani

przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia, jako pierwociny, przez uświęcenie

Ducha i wiarę w prawdę.

Po to wezwał was, przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili Chwały

Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie

się Tradycji, o których zostaliście pouczeni, bądź żywym słowem,

bądż za pośrednictwem naszego listu. ”

+++

1 – szy  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 2

” Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich, niektórzy odpadną

od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.

Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie

napiętnowane. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard

- Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.