…najważniejszym momentem w życiu każdego z was, jest obecny moment.


Listopad  24  2019

Publiczne

Jezus mówi : ” Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele. „

” Uroczyście wam mówię, że najważniejszym momentem w życiu

każdego z was, jest obecny moment.

W tym obecnym momencie, dusza wybiera świętość, czyli stara

się nie grzeszyć i żyje dla Mnie lub odwrotnie, zamiast miłości do

Mnie, dusza wybiera błąd, grzech i życie dla własnych przyjemności.

Wolna wola jest wielkim darem, lecz często jest nadużywana w drodze

przesadnej, samolubnej miłości.

Aż do ostatniego momentu życia duszy na ziemi, wolna wola będzie

rządziła jej wiecznym przeznaczeniem. „

Comments are closed.