Największą łaską jest przyjęcie Prawdy.


Listopad  24  2019

Publiczne

Ponownie, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Moje dzieci – każde z was w swoim życiu otrzymuje

wszelkie łaski, żeby osiągnąć zbawienie.

Odpowiedź duszy na najmniejsze łaski, udziela jej coraz więcej łask.

Laska wypływa z łaski.

Naturalnie, najważniejszą łaską jest przyjęcie Prawdy.

To przyjęcie musi być połączone z wiarą w Moje Przykazania.

Dusza musi wierzyć w Moje Przykazania, żeby móc je wypełniać.

Kluczem, który otwiera drzwi do osobistej świętości i zbawienia, jest

oddanie się Prawdzie.

Tylko dusza, która jest szczerze oddana Prawdzie, może Mnie w pełni

serca kochać.

Wy musicie mieć paszport, żeby móc podrożować do innego kraju.

Więc ponownie przypominam, waszym paszportem do Nieba,

jest miłość do Mnie ponad wszystko oraz do bliżniego swego,

jak siebie samego.

Kiedy żyjecie w Swiętej Miłości – Niebo jest wasze.

Wiara we Mnie, wymaga ufności.

Ufność, którą nieustannie wam oferuję, jest zbawienną laską, nawet dla

najbardziej zatwardziałego grzesznika.

Dla Mnie – wszystko jest możliwe. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  RZYMIAN

rozdz. 2 : 6 – 8

” …Który odda każdemu, według uczynków jego, tym, którzy przez wytrwałość

w dobrych uczynkach, szukają chwały, czci i nieśmiertelności – życie wieczne ;

tym zaś, którzy są przekorni i za Prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości,

gniew i oburzenie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard – Second

Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

Comments are closed.