objawienia w Ohio i oredzia

Nie kwestionujcie Mojej Szczodrości.


Listopad  29  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – w każdym obecnym momencie, dziękujcie

za Moją Opatrzność, Która jest zawsze doskonała.

Nie kwestionujcie Mojej Szczodrości poprzez zwątpienia.

Pamiętajcie, że Ja jestem Stwórcą Wszystkich rzeczy.

Módlmy się szczerze o nawrócenie serca świata.

Nikczemne plany Szatana inspirują złe serca, wiodąc do imponujących

przewrotów.

On w drodze ambicji, odciąga dobrych ludzi od drogi sprawiedliwości.

 A wtedy oni nie są już więcej sprawiedliwymi ludżmi, lecz wyłącznie

instrumentami Szatana.

Dlatego, jest to tak ważne, żebyście nie pozwolili, żeby czyjaś władza lub

autorytet – sprowadziły was na manowce.

Stójcie mocno, przestrzegając Moich Przykazań.

Nie popadajcie w zdumienie, jeśli ktoś jest okrzyczany za ” nieuczciwego ” 

co zresztą będzie nagminne w przyszłości.

Fałszywe oskarżenia będą się nasilały, lecz na dłuższą metę – okażą się zgubą

dla oskarżycieli.

Trwajcie mocno w Prawdzie. Moje Apokaliptyczne Błogosławieństwo,

ochroni Prawdę w waszych sercach.

Kolejne, będzie wam udzielone 9 grudnia 2019 **. „

* www.holylove.org/files/Apocaliptic_Blessing.pdf

Apokaliptyczne Błogosławieństwo jest przekazywane w Kaplicy Zjednoczonych Serc

w Maranatha Spring and Shrine – podczas nabożeństwa o 7-ej wieczorem.

Według Orędzia z dnia 9/10/19 Maureen pyta : ” Czy konieczna jest obecność w Kaplicy,

żeby otrzymać to Błogosławieństwo ? ”

Bóg Ojciec mówi : ” Tak samo jak z Patriarchalnym Błogosławieństwem, największe

łaski otrzymuje osoba, która jest obecna na tym terenie i bierze udział w nabożeństwie

w poniedziałek.

Lecz ludzie mogą tam wysłać swoich aniołów i wtedy otrzymają porcję tego Błogosławieństwa. ”

+++

1 – szy  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 2 : 1 – 4

” Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia,

odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę,

abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością.

Jest to bowiem rzecz dobra i miła w Oczach Zbawiciela , naszego Boga, który pragnie,

by wszyscy ludzie zostali zbawieni doszli do poznania Prawdy. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.


Archiwa