Nie traćcie cennego czasu na wątpliwości.


Listopad  3  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Moja nieustanna Obecność w tym miejscu, *

ma na celu umocnić Resztkę Wiernych.

Resztka Wiernych przekaże Tradycje Wiary następnym pokoleniom.

Więc, nie traćcie już więcej czasu na wątpliwości.

Wierzcie i bądźcie żołnierzami Prawdy.

Kiedykolwiek dochodzi do sprzecznych opinii, które mają związek

z postępem na drodze Prawdy, to znaczy że Szatan jest wśród was .

On wywołuje zamieszanie i zaciemnia wiele opinii.

Człowiek nie jest w stanie pojąć, w jaki sposób on promuje nieprawdy.

Uważajcie na tych, których motywacją są egoistyczne ambicje.

Zły sieje podziały tam, gdzie jest dobro, po to, żeby zachęcić do popierania

jego planów.

Nie wiem, jak bardziej mam was zachęcać do zjednoczenia się w Prawdzie,

Prawdzie Moich Przykazań i Prawdzie Mojej Sprawiedliwości.

Wybierajcie taką Wieczność, jaką Ja dla was wybieram – czyli Wieczną

Radość w Mojej Obecności.

Nie pozwólcie, żeby jakiś fałszywy lider, który nie dba o ludzkie dobro

lub Moje Królestwo na ziemi – sprowadził was z tej drogi.

Jest wielu liderów, którzy nie zasługują na swoje stanowiska i których

Ja nie popieram.

Dlatego, apeluję do was, uważajcie, kogo popieracie.

Władza jest zawsze polem bitewnym do walki dobra ze złem. „

* Miejsce Objawień w Maranatha Spring and Shrine

**  Holy Love Messages odnośnie Papieża Jana Pawła II, New Catechizm

+++

LIST  SW.  PAWLA  EFEZJAN

rozdz. 5 : 15 – 17

” Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy.

Wykorzystujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.

Nie bądżcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest Wolą Pana. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard-

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.