On zna siłę i słabości u każdej duszy.


Listopad  3  2019

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Przychodzę, żeby pomóc wam zrozumieć, jakich

taktyk używa Szatan wobec różnych dusz.

On zna siłę i słabości u każdej duszy. Dlatego ma dostęp do każdego

serca i wie, co należy robić, żeby wykorzystać słabe punkty duszy

i napełnić serca, które są na drodze sprawiedliwości, złymi pragnieniami

i myślami.

W tym celu, żeby mieć punkt zaczepienia, on wykorzystuje zmysłowe

pragnienia, miłość do próżności tego świata, każdą chorobę, lub skłonności

do chorób : fizycznych lub umysłowych.

Lecz to nie oznacza, że każda choroba, zmysłowe skłonności lub światowe

pragnienia – są złem.

Ja korzystam z każdego krzyża, żeby osiągnąć władzę na świecie.

Szatan poprzekręcał wiele Moich usiłowań, zamieniając całkiem godne

ofiary na swój port wejścia.

Czy dusza jest godnym oponentem zła, czy też ofiarą rozgrywki Szatana,

zależy od stopnia świadomości duszy – odnośnie własnych ułomności.

Każda dusza musi uważać na zło, które aktywnie wokół niej działa.

Szatan może zamienić najświętszy wysiłek na pułapkę.

Bardzo często, tą pułapką jest postawa faryzejska lub zniechęcenie.

To wasz wybór z wolnej woli – ustala różnicę pomiędzy dobrem a złem.

Nigdy nie zakładajcie, że już jesteście godnymi oponentami Szatana.

Najlepszą bronią jest modlitwa i poświęcenie. „.

eić

Comments are closed.