Posłuszeństwo było i jest od czasu do czasu, pewną formą kontroli.


Listopad  25  2019

Publicznestwem

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – pragnę poruszyć dzisiaj delikatny

temat, jakim jest wasze posłuszeństwo.

A więc, jest posłuszeństwo, którego Ja od was wymagam, czyli

posłuszeństwo Moim Przykazaniom.

Jest również posłuszeństwo wobec calego prawa cywilnego.

Tego rodzaju posłuszeństwo, powinno być ślepym posłuszeństwem,

to znaczy, bez kwestionowania.

Lecz pewne formy posłuszeństwa, muszą być z konieczności pod

wyzwaniem. Dobrym tego przykladem, jest okazywanie posłuszeństwa

władzy duchownej, która sprzeciwiła się tej Misji *, zanim zaczęła się

w pełni rozwijać.

Gdyby ten Posłaniec ,** okazał im ślepe posłuszeństwo, wtedy by nie

odmówiono milionów modlitw.

Niewinne, nienarodzone życie byłoby utracone.

Wiele prawd nie byłoby ujawnionych.

Dlatego, mówię do was, że powinniście zwracać uwagę na konsekwencje

swojego posłuszeństwa, gdyż jest to wiek szatańskiego zamieszania.

On wykorzystuje pozorne dobro w złym celu.

Posłuszeństwo było i jest od czasu do czasu, pewną formą kontroli.

Dlatego, módlcie się o dar odróżnienia, żeby wiedzieć, kogo lub czego macie .

słuchać.

Zbyt często Szatan sprawuje kontrolę nad sytuacjami, ludżmi lub instytucjami,

w drodze ślepego posłuszeństwa.”

* Ekumeniczna Misja Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine

** Maureen Sweeney-Kyle

+++

1 – szy  LIST  SW.  PIOTRA

1 : 22

” Skoro już dusze swoje uświęciliście, bądźcie posłuszni Prawdzie,

celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorącym

sercem umiłujcie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.