Ja pozwalam na problemy, gdyż w ten sposób uczycie się cierpliwości i nabieracie ufności…


Listopad  6  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Najszybszym sposobem w dojrzewaniu do świętości

jest akceptacja wszystkiego, co ma miejsce w obecnym momencie,

gdyż taka jest Moja Wola.

Ja pozwalam na problemy, gdyż w ten sposób uczycie się cierpliwości

i nabieracie ufności w Moją Wolę.

Jestem w pełni świadomy wszystkiego, co się dzieje w każdym obecnym

momencie.

Wasze oczyszczenie i uświęcenie ma miejsce wtedy, gdy zgadzacie się

na wszystko, co wam obecny moment przynosi.

Ja mam naturalnie udział w waszych życiowych problemach, lecz również

w waszych zwycięztwach : małych lub dużych.

To Ja kreuję każdą życiową pielgrzymkę, która jest Mi znana od początku

czasów.

Lecz tylko to, co jest w sercu każdego z was, umożliwia kooperację z łaską

każdego obecnego momentu lub od niej powstrzymuje.

Ja nigdy nie porzucam żadnej duszy. To dusza sama Mnie porzuca.

Dusza sama wybiera Wieczność dla siebie, Niebo lub Piekło.

Brak wiary, nie jej od tego uwalnia.

Dlatego zrozumcie, że każda dusza wybiera swoje wieczne przeznaczenie.

Módlcie się o łaskę pogodzenia się z Moją Wolą w każdym momencie oraz

w każdej sytuacji. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rpzdz. 5 : 15 – 17, 20

” Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, lecz jako mądrzy.

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni,

lecz usiłujcie zrozumieć, co jest Wolą Pana.

Dziękujcie zawsze za wszystko, Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.